Matematyka
Kubusplay
1

Na skrzyżowaniu ulic wybudowano rondo w kształcie koła o średnicy 20m. Na brzegu ronda zamontowano lampy oświetleniowe w punktach, które wyznaczają trójkąt równoramienny o podstawie 12m. Oblicz odległość między sąsiednimi lampami. Rozważ dwa przypadki.

+0
(2) Odpowiedź
anna21144

h=10+x x²+6²=10² x²=100-36=64 x=8 m h=10+8=18 m  c²=18²+6²=324+36=360 c=√360 c=6√10m , d=12 m rysunek w zalaczniku. II przypadek, gdy h=10-x h=2m d=12 dm c²=2²+8² c²=4+64=68 c=√68 = 2√17 m

dedios

policzone w zalącznikach 1.  odleglości w lini prostej 2 i 3 odleglości po lukach

Dodaj swoją odpowiedź