Język angielski
Lopez10
18

Martin Luther King was an American church minister who fought against racial discrimination in the Uited States. In 1963 he organised a famous civil rights march in Washington, where he gave his famous 'I have a dream...' speech. In 1964 he won the Nobel Peace Prize. He was assasinated in 1968 at the age of thirty-nine. Proszę o to byście napisali jak należy to czytać po Polsku!

+1
(2) Odpowiedź
frezjan

Martin Luther King was an American church minister who fought against racial discrimination in the Uited States. In 1963 he organised a famous civil rights march in Washington, where he gave his famous 'I have a dream...' speech. In 1964 he won the Nobel Peace Prize. He was assasinated in 1968 at the age of thirty-nine. MNartin Luter King łoz en Amerikan czarcz minister ło fot egeinstein racial diskrimination in de Ujnajted setjts. In (nie znam liczb) hi organised e fejmoułs czivil rajts mercz in Łaszington, łer hi gejw his fejmoułs aj hew e drim... spicz. In (nie znam liczb) hi łont de Nołbel Pis Prajz. Hi łaz asinsted in (nie znam liczb) at de ejdż of tirty-najn

1Julia1

Martin Luther King był amerykańskim pastorem, który walczył przeciwko rasowej dyskryminacji w Stanach Zjednoczonych. W 1963 roku zorganizował słynny Marsz praw cywilnych w Waszyngtonie, gdzie wygłosił swe słynne przemówenie "Mam marzenie..". W 1964 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Został zamordowany w 1968 roku w w wieku 39 lat.

Dodaj swoją odpowiedź