Biologia
Olkey
5

mam problem mam zadanie na dziś musze napisać miejsce występowania skał w Polsce :glina/muł/less/piasek/żwir szybko!! :)

+0
(1) Odpowiedź
kita14

Glina: Występuje w Kunicach pod legnicą Less:Wyżyna polska,nizinna śląska,Podkarpacie,Wyżyna lubska Piasek:Słowiński park naradowy Żwir: Północna europa,rzeka Wisła

Dodaj swoją odpowiedź