Matematyka
nikodem
4

Każdą z podanych liczb przedstaw w postaci iloczynu potęg liczb pierwszych.   648  2800 10125 1936

+0
(1) Odpowiedź
sokoladas18

648  2 324  2 162  2 81    3 27    3 9      3 3      3 1     648=2³*3⁴     2800  2 1400  2 700    2 350    2 175    5 35      5 7       7 1   2800=2⁴*5²*7   10125   5 205       5 41         41 1   10125=5²*41     1936   2 968     2 464     2 242     2 121     11 11       11 1   1936=2⁴*11²  

Dodaj swoją odpowiedź