Matematyka
elkon
2

Jurij Gagarin, pierwszy kosmonauta, podczas swojego lotu wykonał jedno okrążenie po kołowej orbicie na wysokości 180km nad powierzchnią ziemi . Średnica ziemi jest równa 12740 km. Jaką drogę pokonał Gagarin , okrążając ziemię? Odpowiedź podaj w notacji wykładniczej.

+0
(1) Odpowiedź
tusz92

2r-12740 r-6370 r1-6370+180=6550 L1=2πr1 L1=2×3,14×6550=41134[km]=4,1134×10³

Dodaj swoją odpowiedź