Język angielski
marlenka2706
2

Follow the lines. Complete the sentences about what Sue does every day.(Postępuj zgodnie z linii. Uzupełnij zdania o tym, co robi na co dzień Sue)1.Sue watches (watch) TV on mondays.2.Sue ........ (eat) ......... on .............. .3.Sue ......... (sing) .......... on .......... .4.Sue ......... (listen) ......... on Thursdays.5.Sue.......... (play) .......... on .............. .6.Sue.......... (go) .............. on Saturdays.7.Sue........... (stay) ........... on Sundays.Daje naj :) Monday to tv , Tuesday to jabłko , Wednesday to mikrofon, Thursday to radio, Friday to pilka , Saturday to rolki i Sunday to lóżko....takimi liniami jest to połączone

+0
(1) Odpowiedź
blondynkaaa19

1. Sue watches TV on Monday. 2. Sue eats an apple on Tuesday. 3. Sue sings into a microphone on Wednesday 4. Sue listens to the radio on Thursday 5. Sue plays ball (football, volleyball?) on Friday 6. Sue goes on a  rollerblades on Saturday 7. Sue stays in bed on Sunday

Dodaj swoją odpowiedź