Matematyka
Bassi
6

Czy mógłby mi ktoś dokładnie rozpisać o co chodzi w funkcji iloczynowej?

+0
(1) Odpowiedź
Koola983

Postać iloczynowa umożliwia szybkie odczytanie miejsc zerowych: f(x)=a(x−x1)(x−x2) Jak łatwo zauważyć, miejsca zerowe to x1 oraz x2. Kierunek, w którą stronę są skierowane ramiona paraboli – dla a>0 w górę; dla a<0 w dół. Należy pamiętać, że jeżeli funkcja nie posiada miejsc zerowych, to nie przekształcimy jej do tej postaci. Zamiana postaci funkcji – ogólna, kanoniczna, iloczynowa. Postać ogólna - f(x)=ax2+bx+c Postać kanoniczna - f(x)=a(x−p)2+q Postać iloczynowa - f(x)=a(x−x1)(x−x2) Niezbędne wzory do przekształcenia: Na postać iloczynową Δ=b2−4ac x1=−b+Δ√2ax2=−b−Δ√2a Pamiętaj, że jeżeli Δ<0 jest mniejsza od zera, to postać iloczynowa nie istnieje. Na postać kanoniczną p=−b2a q=−Δ4a Na postać ogólną Wzór skróconego mnożenia (a+b)2=a2+2ab+b2

Dodaj swoją odpowiedź