Religia
nieznam123
4

Czy ktoś zna modlitwę ,,Świętych obcowanie''?

+0
(2) Odpowiedź
ikaa777

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego; który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny; umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.

martynka211096

Modlitwa ta to Skład Apostolski (Wierzę w Boga) Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,Stworzyciela nieba i ziemi.I w Jezusa Chrystusa,Syna Jego jedynego,Pana naszego,który się począł z Ducha Świętego,Narodził się z Maryi Panny,umenczon pod Ponckim Piłatem,ukrzyżowan,umarł i pogrzebion,zstompił do piekieł,trzeciego dnia z martwych wstał,wstąpił na niebiosa,siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego,święty Kościół powszechny,świętych obcowanie,grzechów odpuszczenie,ciała zmartwychwstanie,żywot wieczny.  AMEN

Dodaj swoją odpowiedź