Polski
WIKTORIAL
11

Co to jest: Epitet, Porównanie, Metafora?

+1
(2) Odpowiedź
guzron

Epitet- wyraz określający rzeczownik np.: słodkie jabłko, ciemna noc Porównanie- polega na zestawieniu dwóch wyrazów, które są połączone najczęściej takimi spójnikami : jak, jako, jak gdyby, niby, niczym, na kształt oraz kilka innych. Przykład to: mądry jak sowa Metafora- inaczej przenośnia, połączenie dwóch lub więcej wyrazów, które razem uzyskują zupełnie inne znaczeni np.: złote serce Liczę na naj :)    

Guniaaaa98

Epitet- określenie poetyckie wskazujące na właściwość danego przedmiotu bądź osoby (najczęściej jest to przemiotnik, rzeczownik, imiesłów) np. wysokie rządze, kroplą obłąkania   Porównanie- zestawienie dwóch zjawisk ze względu na pewną wspólną im cechę. wystepuje w nim połączenie spójnikami: jak, jakby, niby, na kształt, jak gdyby. np. zmierzch jak tłumy cieni      gorąco jak w piecu   Metafora- przenośnia, podstawowa figura stylistyczna, w której obce znaczeniowo wyrazy są ze sobą składniowo zestawione po to aby pokazać ich podobieństwo lub analogię, zyskują w ten sposób inne, obrazowe znaczenie, zwane metaforycznym, np. morze gwiazd, kielich goryczy.  

Dodaj swoją odpowiedź