Matematyka
ronaldo07
5

Co to: eufemizm, synonim, rymy, epitet, strofa. Daje naj.

+0
(2) Odpowiedź
Matjan

RYMY - to zgodność brzmienia w zakończeniach wyrazów znajdujących się najczęściej na końcu wersów. SYNONIM - wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu, lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście. EUFENIZM - wyraz lub peryfaza zastępująca słowo lub zwrot, które ze względu na tabu  kulturowe czy religijne, na zabobon, na cenzure lub autocenzurę (polityczną lub obyczajową), czy też na normy towarzyskie zastępuje brzydsze słowo. EPITET - określenie rzeczownika, często wyrażone przymiotnikiem. Opisuje cechy przedmiotu, zjawiska lub istoty żywej, a także nastawienie mówiącego. STROFA - (zwrotka) wyodrębiona graficznie część wiersza. Strofy mogą skladać się z takiej samej lub różnej liczby wersów.  JAK COŚ TO JA TO W KSIĄŻCE ZNALAZŁAM ;)

Lepki

eufemizm wyraz lub peryfraza zastępująca słowo lub zwrot, które ze względu tabu kulturowe lub religijne, na zabobon, na cenzurę lub autocenzurę (polityczną lub obyczajową), czy też na normy towarzyskie, pruderię, współczucie (empatia), poprawność polityczną, delikatność, uprzejmość, dobre wychowanie mówiącego/piszczącego nie może lub nie powinno być używane. synonim wyrazy lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu. rymy powtórzenie jednakowych lub podobnych układów brzmieniowych w zakończeniach wyrazów, zajmujących ustaloną pozycję w obrębie wersu lub zdania. epitet poetyckie określenie rzeczownika. strofa zestaw pewnej liczby wersów (wyodrębnionych w całość i oddzielonych przerwą graficzną od innej całości), który jest elementem wierszo twórczym, strofa występuje tylko w utworze lirycznym. mam nadzieję na naj ;-)

Dodaj swoją odpowiedź