Odpowiedzi na pytania: Chemia

Chemia
niunia66650
0
wykonaj doswiadczenie w ktorym uzasadnisz ,że czerwona kapusta jest wskaznikiem kwasowo zasadowym.
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
xXxmotIiIixXx
0
Napisz w formie czasteczkowej rownanie reakcji CaCO3->CaO->Ca(OH)2->CaCO3
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
adamkurowski1995
0
zadanie 2 podczas próby spalania pewnej benzyny stwierdzono, że zachowuje się ona jak mieszanina ...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
asicka24
0
W 5 dm^3 wody rozpuszczono jest 2.5 dm^3 gazowego amoniaku. (objętości zmierzono w warunkach norm...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
aldi150
0
Oblicz ile m3 CO2 o gęstości 1,811g/dm3 powstanie podczas spalania metanu znajdującego się w 200m...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
heherehee
0
1. Jak tworzy się wzory i nazwy alkoholi? 2. Napisz równania reakcji spalania niecałkowitego eta...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
pawell9696
0
!!!! NAPISZ W POSTACI PEŁNEJ  ORAZ W POSTACI SKRÓCONEJ KONFIGURACJĘ ELEKTRONOWĄ ATOMÓW :  A) KRZE...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
cino6
0
Opisz poznane stopy metali: mosiądź, brąz, stal, duraluminium i jeden wybrany stop. proszę na dzi...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
Raiton27
0
Oblicz, ile to sztuk: a) 3 mole atomów wodoru b) 0,2 mola cząsteczek wodoru c) 2,4 mola kationów ...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
Niuśka180
0
Oblicz,jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 2,8g tlenku węgla ( II ). Zad 2 Oblicz masę...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
sennocy
0
zad1 Napisz słownie przebieg reakcji chemicznej tlenu z : a) wapniem b) berylem
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
ejfa
0
Napisz z jakich pierwiastków składają mosiądz, stal, diuraluminium, brąz
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
giero92
0
w mieszaninie kwasów znajduje się 40 cm3 roztworu HCl o stężeniu3 mol/dm3, 0,2 mola H2SO4 i 3,15g...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
kula21
0
Podaj po 3 przykłady roztworów: - ciała stałego z cieczą - cieczy z cieczą - cieczy z gazem
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
Lolka0094
0
Napisz co oznaczają następujące symbole i wzory : 3HCl , NH3 , 2NH3 , Mg , 4Mg , 3Ar , 4p , P , ....
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
hahahahahahah
0
zad 1 w czasteczce bromu  oraz w bromku  potasu wystepuja kolejno  wiazania? zad 2 w pojemnik...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
grzechu123321
0
krótko wyjaśnij co to jest lit,beryl,bor,węgiel,azot,sód,magnez,glin,krzem,fosfor,siarka
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
Awik
0
stosuje się do mrożenia i schładzania żywności    jest środkiem konserwującym produkty żywnościowe  
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
anulkaaaa
0
Łączenie się tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi to.................... Spalanie to ...........
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
olusia293
0
omów ph gleby na wzrost roślin
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
foto1214
0
Poszukaj po 3 substancje z życia codziennego o odczynie kwaśnym, zasadowym i obojętnym ! POMOCY ! :)
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
kasiaxx25
0
Sporządź 50cm3 0,1 molowego roztworu HCl, mając do dyspozycji jego 36% roztwór o gęstości d=1,19 ...
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
Kasia82913
0
Do 500g wody dodano 200cm3 40-procentowego roztworu kwasu siarkowego VI o gęstości 1,6 g/cm3. Obl...
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
sonic98
0
Metal X tworzy dwa siarczany (VI): XSO4 i X2(SO4)3. Stosunek mas cząsteczkowych tych siarczanów...
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
Maciek5636
0
oblicz wartosciowosc pierwiastkow CuSO4
Odpowiedz
Odpowiedź (1)