Matematyka
Vebster
7

1.Rozwiaż równania   A) 3 + (8+x)/2=2x + 13 B) 2x - (3x-7)/4 = x+1 C) 5- (x+5)/3 = 2 - x D) 3x+ (4-x)/5 = x - 1   2.Rozwiaz rownania . A) 5 (3-x) + (x-3)/2 = 4x + 5 B) 4 (x-1) + (2x-1)/3 = 3x - 1 C) 2 (5-x) - (7-x)/2 = x - 1 D) 3 (2x - 7) - (3x-4)/4 = 5 -x   3. Rozwiaz rownania . A) (5-x)/2 - 2 (2x+5) = 2x-1 B) (x-1)/3 + 5 (x+3) = 2 - x C) 2 (2x+ 7) - (x-2)/5 = 9 + 2x D) -2(3x+10) - (x+8)/4 = 3 (x+5)   Dziekuje z góry i prosze o szybkie odpowiedzi :)

+0
(1) Odpowiedź
xxxrokusiaxxx

ZADANIE 1. [latex]a)\ \ 3 + (8+x)/2=2x + 13\\6+8+x=4x+26\\x-4x=26-14\\-3x=12\\x=-4\\\\b)\ \ 2x - (3x-7)/4 = x+1\\8x-3x+7=4x+4\\8x-4x-3x=4-7\\x=-3\\\\c)\ \ 5- (x+5)/3 = 2 - x\\15-x-5=6-3x\\-x+3x=6+5-15\\2x=-4\\x=-2\\\\d)\ \ 3x+ (4-x)/5 = x - 1\\15x+4-x=5x-5\\15x-x-5x=-5-4\\9x=-9\\x=-1[/latex] ZADANIE 2. [latex]a)\ \ 5(3-x) + (x-3)/2 = 4x + 5\\15-5x+(x-3)/2=4x+5\\30-10x+x-3=8x+10\\-10x+x-8x=10+3-30\\-17x=-17\\x=1\\\\b)\ \ 4 (x-1) + (2x-1)/3 = 3x - 1\\4x-4 + (2x-1)/3 = 3x - 1\\12x-12+2x-1=9x-3\\12x-2x-9x=-3+1+12\\x=10\\\\c)\ \ 2 (5-x) - (7-x)/2 = x - 1\\10-2x - (7-x)/2 = x - 1\\20-4x-7+x=2x-2\\-4x+x-2x=-2+7-20\\-5x=-15\\x=3\\\\d)\ \ 3 (2x - 7) - (3x-4)/4 = 5 -x\\6x - 21 - (3x-4)/4 = 5 -x\\24x-84-3x+4=20-4x\\24x-3x+4x=20-4+84\\25x=100\\x=4[/latex] ZADANIE 3. [latex]a)\ \ (5-x)/2 - 2 (2x+5) = 2x-1\\(5-x)/2 - 4x-10 = 2x-1\\5-x-8x-20=4x-2\\-x-8x-4x=-2+20-5\\-13x=13\\x=-1\\\\b)\ \ (x-1)/3 + 5 (x+3) = 2 - x\\(x-1)/3 + 5x+15 = 2 - x\\x-1+15x+45=6-3x\\x+15x+3x=6-45+1\\19x=-38\\x=-2\\\\c)\ \ 2 (2x+ 7) - (x-2)/5 = 9 + 2x\\4x+ 14 - (x-2)/5 = 9 + 2x\\20x+70-x+2=45+10x\\20x-x-10x=45-2-70\\9x=-27\\x=-3\\\\d)\ \ -2(3x+10) - (x+8)/4 = 3 (x+5)\\-6x-20 - (x+8)/4 = 3x+15\\-24x-80-x-8=12x+60\\-24x-x-12x=60+8+80\\-37x=148\\x=-4[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź