Biologia
kyfh
4

1.Podaj skład nukleotydu DNA i nukleotydu RNA. 2.Wymień choroby sprzężone z płcią . 3.Wymienić i zdefiniować 7 cech kodu genetycznego: kod genetyczny jest: -trójkowy- -niezachodzący(nienakładający się)- -jednoznaczny(zdeterminowany)- -zdegenerowany- -liniowy(kolinearny)- -uniwersalny- -bezprzecinkowy-

+0
(2) Odpowiedź
Bledmnich

1. DNA - zasady azotowe A T, C G; deoksyryboza - cukier pentoza, reszta kwasu ortofosforowego RNA - uracyl zamiast tyminy A-U, C=G, ryboza - cukier pentoza, reszta kwasy 2. Choroby sprzezone z plcia: dystrofia mięśniowa Duchenne'a choroba Menkesa adrenoleukodystrofia zespół Alporta zespół niewrażliwości na androgeny zespół Bartha dystrofia mięśniowa Beckera choroba Charcota-Mariego-Tootha zespół Coffina-Lowry'ego ślepota barw choroba Fabry'ego zespół łamliwego chromosomu X hemofilia A hemofilia B (choroba Christmasa) zespół Huntera zespół Kabuki choroba Kennedy'ego zespół Lescha-Nyhana niedobór transkarbamylazy ornityny zespół Retta zespół Simpsona-Golabiego-Behmela zespół Wiskotta-Aldricha agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X (XLA) rybia łuska sprzężona z chromosomem X zespół SCID sprzężony z chromosomem X (SCID) niedokrwistość syderoblastyczna sprzężona z chromosomem X 3. trojkowy - do zakodowania 20 różnych aminkowasów przez cztery rodzaje zasad niezbędne jest, aby podstawowe jednostki kodu genetycznego składały się zawsze z trzech zasad. taka trójka zasad w DNA to kodon. Z 64 rodzajów kodonów trzy nie kodują aminokwasów. niezachodzący - kodony nie zachodzą na siebie jednoznaczny - dana trójka koduje zawsze jeden i ten sam rodzaj aminokwasu zdegenerowany - jeden aminokwas może być kodowany przez kilka różnych trójek uniwersalny - kod genetyczny jest taki sam we wszystkich organizmach bezprzecinkowy - między trójkami kodującymi nie ma żadnych dodatkowych elementów Licze  na naj :) W 100 % sprawdzone, dostalem 6 za to :)  

upo

1. DNA: adenina, tymina, cytozyna, guanina RNA: adenina, uracyl, cytozyna, guanina 2. Jest to np. choroba Menkesa, zespol Bartha, slepota barw, hemofilia, zespol Huntera, zespol Alporta, zespol Kabuki (jesli chcesz wiecej kliknij w wiki :) ) 3. Trojkowy- 3 lezace pod soba nukleodyty tworza 1 kodon Jednoznaczny- 1 kodon, 1 aminokwas zdegenerowany-  różne kodony mogą kodować ten sam aminokwas liniowy- kolejność ułożenia aminokwasów w białku jest wiernym odzwierciedleniem ułożenia odpowiednich kodonów na mRNA uniwersalny- te same trojki nukleotydow koduja te same aminokwasy do prawie wszystkich organizmow bezprzecinkowy- każdy nukleotyd w obrębie sekwencji kodujących wchodzi w skład jakiegoś kodonu (pomiędzy kodonami nie ma zasad bez znaczenia dla translacji) licze na naj :) zadania sa na 99,9% dobrze bo mialam to na lekcji :)  

Dodaj swoją odpowiedź