Chemia
evy08
2

1.Okresl typ reakcji opisanych nastepujacymi rownaniami. a) Fe + S ---> FeS b) 2 SO2 + O2 ---> 2 SO3 c) CaCO3 ---> CaO + CO2 2. Dobierz wspolczynniki stechiometryczne w nastepujacych równaniach reakcji: a) C + O2 ---> CO b) Fe2O3 + H2 ---> Fe + H2O

+0
(2) Odpowiedź
Raideros

a) synteza b) synteza c) analiza 2. 2C + O2 ---> 2CO Fe2O3 + 3H2 ---> 2Fe + 3H2O

Collinka

1. a) reakcja syntezy, b)reakcja syntezy, c)reakcja analizy. 2. a) 2 C + O2 --> 2 CO b) Fe2O3 + 3 H2 --> 2 Fe +3 H2O ;)

Dodaj swoją odpowiedź