Chemia
danielek263
3

1.Oblicz skład procentowy pierwiastków chemicznych w metanie. 2.Oblicz stosunek masowy pierwiastków chemicznych w etanie. 3.Napisz, jakie właściwości metanu świadczą o tym, że jest on substancją niebezpieczną dla zdrowia człowieka. Odpowiedź uzasadnij. Z góry dziękuję, daję dużo pkt :)

+0
(1) Odpowiedź
mucholka

1. m CH₄ = 12u + 4u = 16u 16u ----------------- 100% 12u ---------------- x x = 12u * 100% / 16u  x = 75%   tyle stanowi węgiel w metanie 100% - 75% = 25%  tyle stanowi wodór w metanie 2. etan C₂H₆ 2mC      12u*2        24       4 -------- = ---------- = -------- = -----        6mH       1u * 6       6         1 stosunek masowy pierwiastków wynosi 4 : 1 3. metan jest gazem trującym i bezwonnym - dlatego nie mozna go wyczuć w powietrzu, a przy utrudnonym dostępie powietrza produktem spalania jest trujacy gaz tlenek wegla(II) czyli czad metan jest gazem łatwopalnym , a z powietrzem tworzy mieszanione wybuchową - łatwo przy małej iskrze wywołać pożar lub wybuch jeśli np. ulatnia się z kuchenki

Dodaj swoją odpowiedź