Informatyka
subcio1
13

10 punktów bezbiecznej pracy na lekcji informatyki ?

+1
(1) Odpowiedź
oliwier00

1.Przebywać w sali pod opieką nauczyciela. 2.Pracownia jest miejscem gdzie należy zachowywać się kulturalnie i cicho. 3.W pracowni komputerowej nie wolno niczego jeść ani pić. Należy mieć zawsze czyste i odtłuszczone ręce. Nie wolno dotykać ekranu monitora. 4.Każdy powinien dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb(wyregulować krzesło i nachylenie monitora) 5.W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie, powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz udzielić pomocy przedlekarskiej 6.Nie należy jeść ani pić w pracowni. 7.Nie należy oglądać stron niedozwolonych. 8.Usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone. 9.Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi,niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe. 10.Przed przystąpieniem do pracy, studenci zobowiązani są sprawdzićsprawność sprzętu, na którym zamierzają pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci. Uruchamianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

Dodaj swoją odpowiedź