Biologia
wyzy
4

1. Wyjaśnij, dlaczego mówimy, że kod genetyczny jest bezprzecinkowy i niezachodzący. 2. Omów, na czym polega degeneracja kodu genetycznego. 3. Wyjaśnij, skądwiadomo, w którym miejscu nici DNA należy rozpocząć, a w którym zakończyć odczytywanie sekwencji kodującej dane białko.

+0
(1) Odpowiedź
cosmogosia

1. Bezprzecinkowy - pomiędzy kodonami nie ma żadnych wolnych nukleotydów, które nie należą do żadnego kodonu. Niezachodzący - nie nukleotydów, które są wspólne dla dwóch kodonów.   2. Degeneracja kodu genetycznego polega na tym, że jeden aminokwas może być kodowany przez różne kodony (trójki nukleotydów), np. seryna jest kodowana przez 6 różnych kodonów: UCU, UCC, UCA, UCG, AGU i AGC.   3. Miejsce rozpoczęcia odczytywania sekwencji nukleotydów, to kodon TAC, który na RNA matrycowym ma postać AUG - metioniny, która jest aminokwasem startowym i jest na początku każdego białka. Natomiast kodony kończące odczyt mogą mieć postać: ATT, ATC, ACT, co na mRNA ma postać UAA, UAG, UGA. Są to kodony STOP.

Dodaj swoją odpowiedź