Matematyka
AgUśKa13
16

1. Sprawdź, czy trójkąt o bokach: 2 pierwiastki z 3 cm, 4 pierwiastki z 3cm i 4cm jest prostokątny.

+1
(3) Odpowiedź
Liliannna

#-pierwiastek kwadratowy ^-do potęgi z twierdzenia pitagorasa : c^2=a^2+b^2 najdłuższy bok musi leżec na przeciwko kąta prostego najdłuższym bokiem jest 4#3 zatem (4#3)^2=(2#3)^2+4^2 16*3=4*3+16 48=12+16 48=28 z tego wynika że trojkat ten nie moze byc prostokatny

ilona29

(2√3)²*4²=(4√3)² 12+16=48 /fałsz

miła

Stosujemy twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa. (2√3)² + 4² = (4√3)² (4 x 3) + 16 = 16 x 3 12 + 16 ≠ 48 28 ≠ 48 Trójkąt nie jest prostokątny, ponieważ suma kwadratów 2 kruszych boków nie jest równa kwadratowi najdłuższego boku.

Dodaj swoją odpowiedź