Fizyka
oliwiastaa
3

1. Oblicz masę Ziemi jeżeli, wiadomo że satelita poruszający się po orbicie kołowej na wysokości h=1000km nad jej powierzchnią ma okres obiegu T=106 min. Promień Ziemi R=6370km.

+0
(1) Odpowiedź
Nikusia16

1) h = 1000 km = 1000000m R = 6370 km = 6370000m d(odległość od środka Ziemi) = h + R = 737 × 10⁴ m T = 106 min = 6360 s V = s/t V = 2 × π × d/T Fg = Fd GmM/d² = mV²/d M = 4 × π² × d³/G × T² M = 5,85 × 10²⁴ kg 2) T = 15 h = 54000 s r = 2,7 × 10³ km = 2,7 × 10⁶ m T₁ = 120 h = 432000 s III prawo Kepplera: T²/r³ = T₁²/r₁³ r₁ = pierwiastek trzeciego stopnia z T₁² × r³/T² r₁ = 1,08 × 10⁷ m

Dodaj swoją odpowiedź