Biologia
sebaszczyn1995
6

1. Co to jest kod genetyczny.? 2. Jakie są jego cechy .?

+0
(1) Odpowiedź
kimisia

1. W kodzie genetycznym zawarta jest informacja o budowie białek, z których składa się organizm. 2. -trójkowy - trzy położone obok siebie nukleotydy tworzą jeden kodon, -niezachodzący - każdy nukleotyd należy tylko do jednego kodonu, -bezprzecinkowy - między kodonami nie ma odstępów, -zdegenerowany - jeden aminokwas może być kodowany przez różne kodony, -jednoznaczny - każdemu kodonowi odpowiada tylko jeden aminokwas, -kolinearny - kolejność ułożenia aminokwasów w białku jest identyczna jak w mRNA, -uniwersalny - zasady biosyntezy białek są identyczne dla wszystkich organizmów.

Dodaj swoją odpowiedź